LAAT JE NIET TEGEN ELKAAR UITSPELEN !

Op 24 september werd in het stadsdeelhuis het achtste Stadsgesprek Noord gehouden over ‘’Wie betaalt de prijs van de crisis? De hoofdvraag was: Bedreigt de crisis onze sociale vrede? Ook in Amsterdam-Noord?

Armoede in de wereld.
Jan Pronk, oud minister, legt uit hoe de armoede in de wereld ondanks grote golven van welvaart na de 2e Wereldoorlog niet is afgenomen. Nog steeds leeft een derde van de wereldbevolking in bittere armoede. Hij noemt dat een schande. Overigens treft de jongste economische en financiële crisis armere landen in vertraagd tempo, omdat die minder in deze sectoren verwikkeld zitten. Maar je ziet in China en India toch ook al de gevolgen. De vrije markt richt zich op kapitaal in plaats van arbeid. Arme mensen lijken zo minder nodig en kunnen door sociale strijd niets meer afdwingen en hebben geen perspectief meer. In veel landen zijn het minderheden, bepaalde religieuze of culturele groepen of vrouwen die arm zijn.

Crisis in de stad.
Maureen van der Pligt, raadslid van de SP, beschrijft de Amsterdamse situatie. Ten onrechte wordt er volgens haar afgegeven op de verzorgingsstaat. Want die is er juist voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen en juist niet kunnen participeren. Omdat ze van verschillende regelingen afhankelijk zijn, snijden de bezuinigingen op allerlei manieren in hun budget. De voedselbanken wijzen op groeiende armoede. Een derde van de kinderen in Amsterdam-Noord groeit in armoede op. Er dreigen voortdurend huisuitzettingen. Als de gemeente de zorg van de staat straks over gaat nemen, wordt het nog lastiger. Mensen moeten aan het werk, is de gedachte. Maar werk is er niet. Of het is wegbezuinigd zoals de ‘gesubsidieerde banen’. Werken met behoud van uitkering verdringt vaak reguliere banen. Ontslagen in de zorgsector van mensen die vervolgens voor eigen risico en voor minder geld als zelfstandige weer worden ingehuurd veroorzaken dreigende armoede. Je ziet de scheiding tussen arm en rijk in Amsterdam groter worden.

Sociale onvrede.
Onder leiding van Hans Krikke mengt de zaal zich in het gesprek. Paul Scheerder van het Leefkringhuis en de Voedselbank (300 pakketten per week!) herkent de groeiende armoede, ook bij hoogopgeleiden. Inderdaad bedreigt de crisis de vrede. Vaak al heel dichtbij in huis, waar de spanningen rond werkloosheid en schulden geregeld uitmonden in huiselijk geweld. Armoede kan soms saamhorigheid scheppen tussen mensen, maar vaak ook niet. Jan Pronk ziet in Nederland (en Amsterdam) een groeiende kloof tussen arm en rijk. Het neoliberale uitgangspunt ‘Arme mensen zijn overbodig in de samenleving en kosten alleen maar geld’ is overal binnengeslopen Het is je reinste Darwinisme: de sterkste overleeft. Hij is bitter teleurgesteld in de sociale democratie.

Zorg om de toekomst.
Martine Drabbe van Streetcornerwork vertelt hoe veel jongeren wel willen werken, maar de werkloosheid is enorm en in sollicitatieprocedures vindt discriminatie plaats. De opvangplekken voor dakloze jongeren zitten overvol. Het negatieve gedrag dat hieruit voortkomt wil Streetcornerwork ombuigen door een relatie aan te gaan met jongeren die affectief verwaarloosd zijn. Ze begrijpen de rat race in de samenleving niet en kunnen soms niet eens lezen.
Lia Kromhout vanuit de scholen actief in de projecten Vreedzame School en Vreedzame Wijk legt uit hoe ze op de scholen en in de buurten al jong met het aanleren van goed burgerschap beginnen. De kinderen krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken en krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, en hoe je conflicten constructief kunt oplossen. Ze krijgen bijgebracht: Ik doe er toe! De kinderen zien natuurlijk de verschillen tussen rijk en arm op school, maar leren ermee om te gaan.

Zeggenschap over je eigen situatie.
Ivo Kooijman en Marco van Langen, vrijwilligers in de organisatie van Onze Energie, vertellen over een coöperatie die windmolens ontwikkelt op het NDSM-terrein waar mensen uit de omwonende buurten een aandeel in kunnen nemen. Jan Pronk vindt de coöperatie een goede tegenkracht in een puur kapitalistische maatschappij en een goede tegenbeweging tegen de energiegiganten voor wie duurzaamheid op de tweede plaats komt. Daarbij: juist de armste landen zullen zich het minst kunnen weren tegen klimaatveranderingen.
Maureen van der Pligt ziet ook graag een tegenbeweging, als in het kader van de WMO de grote zorgaanbieders de contracten binnen gaan halen. In plaats van zorg ‘aanbesteden’ zou de gemeente zorg moeten ‘gunnen’ waardoor goede kleine initiatieven een kans krijgen.
Leden van de huurdersvereniging van de Van der Pek-buurt vertellen hoe ze graag opnieuw een coöperatie van de woningvoorraad daar hadden gezien in plaats van de bestaande corporaties. Ook in andere wijken waar gerenoveerd wordt leidt het gebrek aan zeggenschap van de bewoners zelf tot veel onvrede in de buurt. Iemand noemt noemt het door Unesco beschermde Siedlungen der Berliner Moderne, een wijk van Berlijn waar goede structuur is aangebracht, het onderhoud perfect is en waar iedereen wel bij vaart.
Jan Pronk als ervaren politicus zegt op de vraag ‘Hoe kunnen we politici laten luisteren?’: Politici beginnen in de regel met goede bedoelingen. Maar de bestuurscultuur verandert hen nu eenmaal. Hij raadt aan politici persoonlijk aan te spreken. Zeg het, als je in ze teleurgesteld bent. Blijf ze daarin lastig vallen en blijf actie voeren.

Sociale vrede in Noord.
Maureen van der Pligt neemt de verhalen uit Noord mee en geeft de aanwezigen mee, om steeds zo nodig in verzet te komen en niet te denken: Het heeft toch geen zin. Want je blijft verantwoordelijk als burger, ook als je niets doet. Jan Pronk geeft mee om gebruik te maken van inspraak, zeggenschap en politieke deelname. Anders zullen ‘de bazen’ het altijd winnen. Laat je nooit tegen elkaar uitspelen als religieuze, culturele of wat dan ook voor groep. Als iets de sociale vrede bedreigt, is het wel dat groepen zich tegen elkaar laten opzetten.

De avond georganiseerd door Nabije Buren, Verre Vrienden (www.Nabijeburen.nl), wordt besloten met entertainment /rap door Lamyn Belgaroui, vredesambassadeur in Amsterdam-Noord.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s